nghệ thuật chào hỏi

Khi chào hỏi nhau rất dễ gặp những lỗi sau đây

Đôi khi bạn quá bận với khách hàng đang tiếp nên không thể giúp ngay khách hàng đang đợi bạn. Bạn đừng bao giờ bỏ