Truyền Thông

Cựu Tổng thống Mỹ Washington và Clinton nghệ thuật giao tiếp của họ là gì

Năm 1786, sau khi chiến tranh giành độc lập kết thúc, binh sĩ ba quân dưới quyền ông Washington đã lâu không hề nhận được

Trong tục ngữ Việt Nam có những triết lí về giao tiếp gì

Trước hết, nhân dân ta nhận thức rõ tầm quan trọng và giá trị của lời ăn tiếng nói. Ngôn ngữ là công cụ dùng

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp hàng ngày bằng cách nào

Biết rõ chủ đề của bạn. Xử lý trước những câu hỏi mà bạn nghĩ có thể được mọi người đặt ra. Hãy chuẩn bị