Lắng Nghe

Để giúp phát triển kỹ năng lắng nghe cần có những hoạt động nào

Trả lời với cách thức thể hiện rằng bạn đã hiểu những gì vừa nghe. Chúng ta sẽ cùng gặp Michell Ward. Bà là một

Một nghệ thuật trong giao tiếp ứng xử bạn cần biết kỹ năng lắng nghe

Toàn tâm toàn ý chú ý đến họ. Hãy làm cho họ cảm thấy rằng, đối với bạn, trong lúc này họ là người quan

Lắng nghe một cách chân thành cũng là nghệ thuật sống

Nghe là không phản ứng với người đang nói mà chỉ có thể phản ứng trên ‎ý tưởng, hành vi, sự việc ( sẽ khách