Bộc Lộ Cảm Xúc

Phải ưng phó với sự lạnh nhạt bất hợp tác của cấp dưới như thế nào

Tình huống của bạn anh Ngo đúng như anh chia sẻ là khá phổ biến ở VN mình. Theo DC, chúng ta hãy khoan đưa

Đạt được chữ tín trong bán hàng không phải đơn giản như bạn nghĩ

Hãy cụ thể – Đưa ra các kết quả về những khách hàng cũ đã hưởng lợi như thế nào. Nói thật cụ thể về

Khi chào hỏi nhau rất dễ gặp những lỗi sau đây

Đôi khi bạn quá bận với khách hàng đang tiếp nên không thể giúp ngay khách hàng đang đợi bạn. Bạn đừng bao giờ bỏ